Vennootschapsrecht, fusies en overnames

Wij staan onze cliënten bij met onze ervaring en kennis in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, vanaf de oprichting tot aan de eventuele ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Onze advocaten adviseren bestuurders en aandeelhouders met betrekking tot de dagdagelijkse werking van hun vennootschap. Bij mogelijke conflicten komen wij tussen via bemiddeling of procedures voor de rechtbank (o.m. verdediging van minderheidsaandeelhouders, gedwongen overdracht of overname van aandelen, aanstelling van een gerechtelijk mandataris, e.d.m.).

Bovendien begeleiden wij zowel kopers als verkopers bij de overname van aandelen of activa waarbij wij samenwerken met de andere praktijkgroepen binnen ons kantoor. Dit maakt het mogelijk om snel en efficiënt een due diligence uit te voeren waarbij alle aspecten gaande van handelsrecht, sociaal recht, onroerend goed, intellectuele eigendom en milieurecht aan bod komen.

In nauw overleg met de praktijkgroep insolventierecht staan wij bedrijven in moeilijkheden bij op zoek naar een gepaste oplossing, zo nodig via herstructurering.

Bijzondere specialisaties

Oprichting vennootschappen

Opstellen van aandeelhouders- en managementovereenkomsten

Geschillenbeslechting tussen vennoten en/of bestuurders

Bijstand bij vennootschappen tussen echtgenoten en inzake familiebedrijven

Aanstelling gerechtelijke mandatarissen (voorlopig bewindvoerder, sekwester, mandataris ad hoc, vereffenaar)

Overnames van aandelen en activa (bedrijfstak of handelsfonds)

Due diligence voor koper of verkoper

Fusies, splitsingen en inbreng in vennootschappen

Joint-ventures

Herstructureringen

Vereffeningen

Onze specialisten