Vennootschapsrecht, fusies en overnames

Wij staan onze cliënten bij met onze ervaring en kennis in alle vennootschapsrechtelijke aangelegenheden, vanaf de oprichting tot aan de eventuele ontbinding en vereffening van de vennootschap.

Onze advocaten adviseren bestuurders en aandeelhouders met betrekking tot de dagdagelijkse werking van hun vennootschap. Bij mogelijke conflicten komen wij tussen via bemiddeling of procedures voor de rechtbank (o.m. verdediging van minderheidsaandeelhouders, gedwongen overdracht of overname van aandelen, aanstelling van een gerechtelijk mandataris, e.d.m.).

Bovendien begeleiden wij zowel kopers als verkopers bij de overname van aandelen of activa waarbij wij samenwerken met de andere praktijkgroepen binnen ons kantoor. Dit maakt het mogelijk om snel en efficiënt een due diligence uit te voeren waarbij alle aspecten gaande van handelsrecht, sociaal recht, onroerend goed, intellectuele eigendom en milieurecht aan bod komen.

In nauw overleg met de praktijkgroep insolventierecht staan wij bedrijven in moeilijkheden bij op zoek naar een gepaste oplossing, zo nodig via herstructurering.

Áreas de especialización

Constitución de sociedades

Elaboración de pactos de socios o directivos

Resolución de conflictos entre socios y/o directivos

Asesoramiento de sociedades entre cónyuges o empresas familiares

Designación de gestores judiciales (administrador provisional, liquidador)

Compra-venta de acciones y activos de una empresa o parte de una empresa

Diligencia debida para comprador o vendedor

Fusiones y adquisiciones

Joint ventures

Reestructuración

Liquidación/disolución

Nuestros especialistas