Oprichting vennootschappen

Opstellen van aandeelhouders- en managementovereenkomsten

Geschillenbeslechting tussen vennoten en/of bestuurders

Bijstand bij vennootschappen tussen echtgenoten en inzake familiebedrijven

Aanstelling gerechtelijke mandatarissen (voorlopig bewindvoerder, sekwester, mandataris ad hoc, vereffenaar)

Overnames van aandelen en activa (bedrijfstak of handelsfonds)

Due diligence voor koper of verkoper

Fusies, splitsingen en inbreng in vennootschappen

Joint-ventures

Herstructureringen

Vereffeningen