Verkeersrecht

Economisch strafrecht

Sociaal strafrecht

Valsheid in geschrifte en oplichting

Misbruik van vertrouwen

Misbruik van vennootschapsgoederen

Heling en anti-witwaswetgeving

Informaticabedrog

Bedrieglijk onvermogen