Immobiliëntransacties

Koop en verkoop van onroerende goederen

Zakelijke rechten (erfpacht, vruchtgebruik, opstal ....)

Huur en verhuur, handelshuur

Projectontwikkeling, koop op plan (Wet Breyne)

Eigendom en mede-eigendom (appartementsrecht)

Onteigening

Erdienstbaarheden en overheidsopdrachten

Opstellen van aannemingsovereenkomsten, onderaannemingsovereen-komsten, architectenovereenkomsten, beheersmandaten, bemiddelings-overeenkomsten

Aannemingsrecht en bouwrecht

Verzekering inzake bouw

Beheer van immobiliën

Erkenning en registratie van aannemers

Milieureglementering, bodemsanering en milieuvergunningen

Stedenbouwwetgeving en stedenbouwkundige vergunningen