Begeleiden van ondernemingen in moeilijkheden

Herstructureringen

Begeleiden bij vrijwillige vereffening

Mandaat als vereffenaar

Mandaat als gerechtelijk vereffenaar

Mandaat als curator