Koop-verkoop

Distributie

Handelsagentuur

Concessieovereenkomsten

Consumentenrecht
- conformiteit van producten
- publiciteit

Logistiek
transportrecht
opslag

Handelspraktijken

Bijzondere handelsgebruiken