Opstellen en wijzigen arbeidsovereenkomsten, arbeidsreglementen en interne reglementen (bv. gebruik internet, bedrijfswagen, enz.)

Individuele en collectieve conflicten (ontslag, discriminatie, staking, collectief ontslag, enz.)

Welzijn en preventie en bescherming op het werk (mobbing, veiligheid op het werk, enz.)

Terbeschikkingstelling, internationale tewerkstelling en detachering van werknemers

Herstructurering (collectief ontslag, overdracht en/of sluiting van de onderneming, enz.)

Sociaal overleg binnen de onderneming (ondernemingsraad, comité voor preventie en bescherming op het werk, enz.)

Sociale zekerheidsrechtelijke geschillen (werkloosheid, invaliditeit, pensioenen, enz.)