Gunning van overheidsopdrachten

Uitvoering van overheidsopdrachten en bouwrecht

Europees recht inzake overheidsopdrachten en milieurecht

Publiek-private samenwerking (PPS)

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Stedenbouwkundige vergunningen

Milieurecht

Milieuvergunningen

Bodemverontreiniging/bodemsanering

Onteigening

Overheidscontracten

Overheidsgoederen

Overheidsaansprakelijkheid

Openbaarheid van bestuur

Ambtenarenrecht

Formele motivering van overheidsbeslissingen

Subsidies en overheidssteun

Strafrecht inzake stedenbouw en milieurecht

Publiek recht

Milieustakingsvordering