Strafrecht

Ons kantoor verleent advies en bijstand voor de verdediging van onze cliënten als beklaagde op alle correctionele niveaus, gaande van de inverdenkingstelling over de voorlopige hechtenis en de inbeschuldigingstelling tot aan de strafuitvoering.

Onze advocaten beschikken tevens over een gedegen expertise in de burgerlijke aspecten en behartigt de belangen van de schadelijder als burgerlijke partij, al dan niet via tussenkomst van zijn verzekeraar.

Wij behartigen zo ook de belangen van partijen betrokken bij verkeersongevallen, dit zowel als dader, als slachtoffer.

Bijzondere specialisaties

Verkeersrecht

Economisch strafrecht

Sociaal strafrecht

Valsheid in geschrifte en oplichting

Misbruik van vertrouwen

Misbruik van vennootschapsgoederen

Heling en anti-witwaswetgeving

Informaticabedrog

Bedrieglijk onvermogen

Onze specialisten