Onroerend goed en aannemingsrecht

Wij staan onze cliënten bij met onze kennis, ervaring en expertise in alle aspecten die te maken hebben met vastgoed en aannemingsrecht, en dit in alle fases van een vastgoedoperatie.

Onze activiteit betreft zowel het verlenen van advies als het tussenkomen bij geschillenbeslechting.

De advocaten van deze praktijkgroep adviseren aannemers, ingenieurs, architecten, consultants, vastgoedontwikkelaars, immobiliënmakelaars, kopers en verkopers, huurders en verhuurders, overheden en verzekeringsmaatschappijen. Dit gebeurt in het kader van het opstellen van contracten of het uitvoeren van een due diligence.

Dankzij onze gespecialiseerde vaardigheden en expertise inzake bouwrecht kunnen wij onze cliënten begeleiden vanaf de start tot de uitvoering van bouwprojecten.

Daarnaast behartigen wij ook de belangen van onze cliënten in het kader van gerechtelijke procedures (zowel voor de burgerlijke rechtbanken als voor de administratieve rechtscolleges), expertises, bemiddeling en arbitrage.

Door onze efficiënte tussenkomst bij expertises met betrekking tot schade en gebreken in bouwdossiers, vinden wij gepaste en vaak snelle oplossingen voor de problemen die zich voordoen.

In nauw overleg met de praktijkgroep administratief recht, publiek recht,  ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht en overheidsopdrachten, begeleiden wij onze cliënten ook bij de gunning van overheidsopdrachten, bij het aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen of milieuvergunningen, bij het bekomen van een erkenning als aannemer, bij het doorlopen van de procedures inzake bodemverontreiniging en bij het bekomen van vergoedingen na onteigening.

Bijzondere specialisaties

Immobiliëntransacties

Koop en verkoop van onroerende goederen

Zakelijke rechten (erfpacht, vruchtgebruik, opstal ....)

Huur en verhuur, handelshuur

Projectontwikkeling, koop op plan (Wet Breyne)

Eigendom en mede-eigendom (appartementsrecht)

Onteigening

Erdienstbaarheden en overheidsopdrachten

Opstellen van aannemingsovereenkomsten, onderaannemingsovereen-komsten, architectenovereenkomsten, beheersmandaten, bemiddelings-overeenkomsten

Aannemingsrecht en bouwrecht

Verzekering inzake bouw

Beheer van immobiliën

Erkenning en registratie van aannemers

Milieureglementering, bodemsanering en milieuvergunningen

Stedenbouwwetgeving en stedenbouwkundige vergunningen

Onze specialisten