Invorderingen

Elke ondernemer wordt onvermijdelijk geconfronteerd met wanbetaling wat een onmiddellijke invloed heeft op de liquiditeitspositie van de onderneming.

Het is dan ook van belang om onbetaalde facturen snel en op rendabele wijze in te vorderen.

Als advocatenkantoor kunnen wij instaan voor alle handelingen nodig voor het invorderen van onbetaalde facturen, gaande van ingebrekestelling, over antwoorden op betwistingen en opvolgen van afbetalingsregelingen, tot het voeren van procedures voor de bevoegde rechtbank met de daaropvolgende uitvoering. De sterk doorgedreven informatisering van het kantoor helpt ons dit stipt op te volgen.

Tenslotte kunnen wij u dankzij onze kennis van het insolventie- en zekerheidsrecht ook adviseren hoe u desgevallend de passende maatregelen kan nemen ter beveiliging van uw schuldvordering.

Bijzondere specialisaties

Onze specialisten