Intellectueel eigendomsrecht

Intellectuele rechten veroveren een steeds belangrijker aandeel in het actief van de hedendaagse onderneming en verdienen dan ook een bijzondere bescherming.

Hiervoor dient een nauwgezette afweging te gebeuren tussen alle mogelijke beschermingswijzen en hun eventuele kostprijs enerzijds en de commerciële ambities die de onderneming met haar immateriële eigendom koestert anderzijds.

Ons kantoor adviseert ondernemingen en verleent verder ook bijstand met betrekking tot licentieverlening en inbreukprocedures aangaande de naam, logo, creaties, tekeningen, modellen, kennis, knowhow, software, uitvindingsoctrooien, auteursrechtelijke werken e.d.m. van onze cliënten

Bijzondere specialisaties

Merkenrecht

Auteursrecht en naburige rechten

Tekeningen- en Modellenrecht

Handelspraktijken

Mediarecht

IT-recht

Databankbescherming

Domeinnamen

Octrooirecht

Fabrieksgeheimen en knowhow

Privacy

Onze specialisten