Handels- en economisch recht

Ons kantoor beschikt over een praktijkgroep die volledig gewijd is aan handels- en economisch recht en die alle specialisaties die betrekking hebben op de economische activiteit van een onderneming omvat.

Wij beschikken over de vereiste juridische kennis om de juridische aspecten van alle handelsactiviteiten van een onderneming te optimaliseren, te beginnen bij de aankoop bij leveranciers (aankoopvoorwaarden en afnameovereenkomsten), gaande over de verkoop en het transport tot aan de facturatie (algemene en bijzondere verkoopsvoorwaarden, economische samenwerkingsakkoorden,...). Ook de verschillende vormen van distributieovereenkomsten (handelsagentuur, concessie, franchise, ....) worden door onze praktijkgroep behandeld.

De specialisten van de vakgroepen insolventierecht (ondernemingen in moeilijkheden) en economisch strafrecht dragen met hun kennis volop bij aan deze vakgroep.

Wij verstrekken advies, maar doen ook aan geschillenbeslechting en verzorgen regelmatig de meest uiteenlopende juridische opdrachten. Onze praktijkgroep wordt gewaardeerd omwille van haar kennis op het vlak van audits, het opstellen van contracten, structurering van netwerken, beheer van complexe geschillen en begroting van economische schade.

Bijzondere specialisaties

Koop-verkoop

Distributie

Handelsagentuur

Concessieovereenkomsten

Consumentenrecht
- conformiteit van producten
- publiciteit

Logistiek
transportrecht
opslag

Handelspraktijken

Bijzondere handelsgebruiken