Geschillenbeslechting, arbitrage en conflictbemiddeling

Ons kantoor heeft een zeer ruime ervaring met betrekking tot de klassieke geschillenbeslechting voor de hoven en de rechtbanken.  Belangrijke procedures worden behandeld voor alle rechtbanken van het land.

Meerdere advocaten van ons kantoor zijn plaatsvervangend rechter.

Advocaten van ons kantoor worden ook dikwijls aangesteld als arbiter, zowel door partijen als door de meest gereputeerde arbitrage-instellingen (CEPINA, ICC, ...), voornamelijk in bouwgeschillen, handelsgeschillen, betwistingen in vennootschappen.

Bij vele betwistingen wordt gepoogd via bemiddeling een oplossing buiten de rechtbank te vinden.  Meerdere advocaten hebben hiertoe een specifieke bemiddelingsopleiding gevolgd en worden zeer regelmatig als bemiddelaar aangesteld.

Bijzondere specialisaties

 

Onze specialisten