Financieel en bancair recht

Wij hebben een bijzondere praktijkgroep opgericht om onze cliënten bij te staan op het gebied van bankrecht en financieel recht, daarin begrepen het zekerhedenrecht en de bescherming van de consument.

Deze praktijkgroep heeft ervaring zowel in het verlenen van advies als in het behandelen van geschillen.

Onze adviesverlening heeft onder meer betrekking op het afsluiten van kredietovereenkomsten, het verstrekken van zekerheden (borg, bankgarantie, ... ), ....

Procedures kunnen gaan over de aansprakelijkheid van de bank bij beleggingsadvies, bij stopzetting van kredieten, bij het afroepen van bankgaranties, bij het uitvoeren van bankverrichtingen (overschrijvingen, cheques, ...), ... .

De aanwezigheid van een groot aantal curatoren op ons kantoor zorgt ervoor dat wij goed geplaatst zijn om, enerzijds, onze cliënten te adviseren welke zekerheden zij dienen te eisen om bij faillissement vooralsnog betaling te bekomen en, anderzijds, cliënten te wijzen op de problemen die zich stellen indien zij zelf op ondoordachte wijze zekerheden zouden verstrekken ten voordele van een bedrijfsactiviteit.

Bijzondere specialisaties

Bankrecht (vermogensbeheer en beleggingsadvies, bankverrichtingen, ...)

Financieringen

Zekerheden (borg, bankgarantie, hypotheek, eigendomsvoorbehoud ...)

Kredieten

Consumentenkrediet

Consumentenbescherming

Onze specialisten