Administratief recht, ruimtelijke ordening, milieurecht en overheidsopdrachten

Wij staan onze cliënten bij met onze theoretische en praktische kennis en ervaring in alle aangelegenheden van administratief en publiekrecht zoals vergunningen en erkenningen, ruimtelijke ordening en stedenbouw, milieurecht, overheidsopdrachten en contractuele en buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid.

Ons cliënteel bestaat uit grote en kleine ondernemingen en ook publieke overheden.

Ons kantoor adviseert de cliënten omtrent overheidsopdrachten (zowel bij de gunning als bij de uitvoering daarvan), stedenbouwkundige vergunningen, milieuvergunningen (zowel bij het aanvragen als bij de verdere opvolging), onteigeningen, bodemsaneringsprocedures.

Wij verdedigen hun belangen in gerechtelijke procedures voor hoven en rechtbanken, Raad van State, Grondwettelijk Hof, Bestendige Deputatie, Raad van Vergunningsbetwistingen, enz... .

Bijzondere specialisaties

Gunning van overheidsopdrachten

Uitvoering van overheidsopdrachten en bouwrecht

Europees recht inzake overheidsopdrachten en milieurecht

Publiek-private samenwerking (PPS)

Ruimtelijke ordening en stedenbouw

Stedenbouwkundige vergunningen

Milieurecht

Milieuvergunningen

Bodemverontreiniging/bodemsanering

Onteigening

Overheidscontracten

Overheidsgoederen

Overheidsaansprakelijkheid

Openbaarheid van bestuur

Ambtenarenrecht

Formele motivering van overheidsbeslissingen

Subsidies en overheidssteun

Strafrecht inzake stedenbouw en milieurecht

Publiek recht

Milieustakingsvordering

Onze specialisten