Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

De advocaten van onze praktijkgroep aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht staan zowel particulieren, bedrijven als verzekeringsmaatschappijen bij.

Wij treden geregeld op voor particulieren uit binnen- en buitenland in geval van familiale aansprakelijkheid, medische fouten, levering van gebrekkige producten en/of diensten, arbeidsongevallen (zowel in de overheidssector als in de privésector), verkeersongevallen (zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk vlak), ongevallen op reis, ... Wij hebben een grote expertise in het begroten van lichamelijke schade en staan de cliënten bij tijdens medische deskundigenonderzoeken.

Ons kantoor heeft verder een ruime ervaring in het behandelen van geschillen met betrekking tot schadegevallen in het kader van de bedrijfsexploitatie, productaansprakelijkheid, brand- en waterschade, beroepsaansprakelijkheid (met inbegrip van medische aansprakelijkheid), overheidsaansprakelijkheid, milieuschade, aansprakelijkheid bij sportmanifestaties en andere evenementen.

Onze advocaten zijn vanzelfsprekend ook zeer vertrouwd met het verzekeringsrecht en de diverse verzekeringspolissen zoals onder meer rechtsbijstandsverzekeringen, autoverzekeringen, familiale verzekeringen, hospitalisatieverzekeringen, brand- en waterschadeverzekeringen, verzekeringen BA-uitbating, verzekeringen BA na levering, ABR-polissen, ... Wij treden dan ook geregeld op voor diverse verzekeringsmaatschappijen.

Bijzondere specialisaties

Arbeidsongevallen

Burgerlijke aansprakelijkheid

Letselschade

Medische aansprakelijkheid

Overheidsaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

Verkeersrecht

Verzekeringsrecht

Onze specialisten