Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

24.07.2019
Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide

Lees meer

23.07.2019
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide

Lees meer

11.05.2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019

Lees meer

08.05.2019
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel

Lees meer

16.04.2019
Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen ...

Lees meer

12.04.2019
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended

Lees meer

04.04.2019
Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is ingrijpend gewijzigd.De 'wet van 23 maart 2019', die zorgt voor deze grondige hervorming, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. ...

Lees meer

18.02.2019
Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Lees meer

14.02.2019
Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe ...

Lees meer

12.02.2019
Internationale busvervoerders, HST-vervoerders en HST-ticketverdelers zijn binnenkort verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar Binnenlandse Zaken. Daar zullen ze gescreend ...

Lees meer

04.02.2019
Het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen bepaalt op dit moment dat de moederschapsuitkering wordt betaald uiterlijk één maand na de laatste week van de nabevallingsrust. Bij gespreide ...

Lees meer

31.01.2019
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”

Lees meer

29.01.2019
De procedure voor de vrijstelling van sociale bijdragen werd recent aangepast voor zelfstandigen die menen zich in een 'tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie' te bevinden, waardoor ...

Lees meer

28.01.2019
Sinds 1 september van vorig jaar kunnen gronden en gebouwen openbaar verkocht worden via een digitale procedure: de gedematerialiseerde openbare verkoopprocedure. Voor openbare verkopen met een ...

Lees meer

14.01.2019
Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van 2015. Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ...

Lees meer

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13