News

Choose your area :
Search :

29.10.2019
Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...

Read more

25.10.2019
De 25 Europese standaardformulieren voor de bekendmaking van overheidsopdrachten verdwijnen. In de plaats komen zes nieuwe algemene standaardformulieren. Met die vereenvoudiging wil Europa er voor ...

Read more

18.10.2019
Na een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt het opnieuw een pak moeilijker om een milieu- of bouwvergunning te krijgen in een gebied dat volgens het gewestplan een 'landschappelijk ...

Read more

09.08.2019
De Vlaamse regering stemt het stelsel van de aanmoedigingspremies af op het Vlaams opleidingsverlof, dat op 1 september van start gaat. Ze trekt ook het bedrag van de aanmoedigingspremies op. Zowel ...

Read more

26.07.2019
De kwaliteit van de aanvraagdossiers voor octrooien en aanvullende beschermingscertificaten voor gewasbeschermingsmiddelen en geneesmiddelen laat te wensen over. En dus besliste de federale regering ...

Read more

24.07.2019
Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide

Read more

23.07.2019
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide

Read more

11.05.2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019

Read more

08.05.2019
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel

Read more

16.04.2019
Ondernemers kunnen hun uitgevoerde overheidsopdrachten en concessies sinds kort elektronisch factureren aan de aanbesteders. Sinds 1 april 2019 zijn die immers verplicht om die elektronische facturen ...

Read more

12.04.2019
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended

Read more

04.04.2019
Het Belgisch vennootschaps- en verenigingsrecht is ingrijpend gewijzigd.De 'wet van 23 maart 2019', die zorgt voor deze grondige hervorming, verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 april 2019. ...

Read more

18.02.2019
Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Read more

14.02.2019
Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering. De nieuwe ...

Read more

12.02.2019
Internationale busvervoerders, HST-vervoerders en HST-ticketverdelers zijn binnenkort verplicht om de gegevens van hun passagiers door te sturen naar Binnenlandse Zaken. Daar zullen ze gescreend ...

Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13