Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

03.12.2015
Een aanvraag voor een bodemattest moet ingediend worden met een aanvraagformulier dat door de minister van Omgeving wordt opgesteld. Niet-volledig ingevulde formulieren en aanvragen met een eigen ...

Lees meer

27.11.2015
De Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) wordt nominatief toegevoegd aan de lijst met instellingen waaraan het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) vertrouwelijke financiŽle informatie over ...

Lees meer

16.11.2015
Het recht op inschakelingsuitkeringen kan worden opgeschort in het kader van de activeringsprocedure bij het zoeken naar werk. Zo'n periode van opschorting kan gedurende 6 maanden gelijkgesteld ...

Lees meer

12.11.2015
Bouwheren en openbare besturen mogen in een vergunning voor handelingen van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact, afwijken van de geldende stedenbouwkundige en ...

Lees meer

10.11.2015
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de bestuurlijke lus die het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen voorstellen. Om een aantal redenen. De bestuurlijke lus is in ...

Lees meer

05.11.2015
De federale overheid wil de uitrol van e-gezondheid in de apotheken stimuleren. Ze heeft daarom beslist om deze beroepsgroep een 'informaticapremie' toe te kennen van 400 euro per officina. Om de ...

Lees meer

30.10.2015
Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke ...

Lees meer

30.10.2015
Consumenten en ondernemingen kunnen zich toch verzetten tegen op naam geadresseerde reclame. Die mogelijkheid was weggevallen toen de wetgever het recht op verzet tegen telefoonoproepen voor direct ...

Lees meer

30.10.2015
De wetgever brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure bij inbreuken op het Wetboek van economisch recht. We stippen er twee aan. Mededeling pv. Bij inbreuken op het Wetboek van economisch ...

Lees meer

30.10.2015
De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast. Zodat ze in overeenstemming is met de Europese regels. Zo kan de consument zich voortaan altijd ...

Lees meer

29.10.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 29 oktober 2015 op de National Tender Day georganiseerd door EBP over over ďWat te doen bij te langdurige overheidsopdrachten of onwettige verlengingen ?Ē.

Lees meer

22.10.2015
Wanneer gerechtsdeurwaarders materieel niet in staat zijn om een exploot te betekenen, bezorgen ze een afschrift van het deurwaardersexploot aan de procureur des Konings. De wetgever bepaalt nu dat ...

Lees meer

22.10.2015
Een rechterlijke beslissing heeft gezag van gewijsde. Dezelfde vordering kan hierdoor geen tweede keer ingesteld worden. Het gezag van gewijsde is beperkt tot vorderingen die onder meer op dezelfde ...

Lees meer

22.10.2015
Er komen nieuwe vormregels voor de conclusies. De aangevoerde middelen moeten genummerd worden. En er moet vermeld worden of ze in hoofdorde of in ondergeschikte orde worden voorgedragen. Miskenning ...

Lees meer

22.10.2015
Voortaan beslist het openbaar ministerie in burgerlijke zaken zelf of het advies geeft over een specifieke zaak. Van een verplichting is geen sprake meer. Alleen in bepaalde sociaalrechtelijke zaken ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13