Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

10.12.2015
Het Diversebepalingendecreet Energie voert tot slot diverse sancties in voor eigenaars, makelaars en notarissen die de voorschriften op het energieprestatiecertificaat niet correct toepassen. ...

Lees meer

04.12.2015
Ondernemingen betalen vanaf 2016 opnieuw iets meer voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Nationale Bank van BelgiŽ. Een gevolg van de jaarlijkse indexering van de 'openbaarmakingskosten'. ...

Lees meer

04.12.2015
Vanaf 1 januari 2016 betalen verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) en internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's) die een jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van ...

Lees meer

03.12.2015
De Vlaamse regering heeft een Diversebepalingenbesluit Bodem gepubliceerd dat een hele resem wijzigingen aanbrengt aan het Vlarebo, het uitvoeringsbesluit bij het Bodemdecreet. Die wijzigingen hebben ...

Lees meer

03.12.2015
Een aanvraag voor een bodemattest moet ingediend worden met een aanvraagformulier dat door de minister van Omgeving wordt opgesteld. Niet-volledig ingevulde formulieren en aanvragen met een eigen ...

Lees meer

27.11.2015
De Nationale Bank van BelgiŽ (NBB) wordt nominatief toegevoegd aan de lijst met instellingen waaraan het Fonds voor arbeidsongevallen (FAO) vertrouwelijke financiŽle informatie over ...

Lees meer

16.11.2015
Het recht op inschakelingsuitkeringen kan worden opgeschort in het kader van de activeringsprocedure bij het zoeken naar werk. Zo'n periode van opschorting kan gedurende 6 maanden gelijkgesteld ...

Lees meer

12.11.2015
Bouwheren en openbare besturen mogen in een vergunning voor handelingen van algemeen belang met een beperkte ruimtelijke impact, afwijken van de geldende stedenbouwkundige en ...

Lees meer

10.11.2015
Het Grondwettelijk Hof vernietigt de bestuurlijke lus die het Milieuhandhavingscollege en de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen voorstellen. Om een aantal redenen. De bestuurlijke lus is in ...

Lees meer

05.11.2015
De federale overheid wil de uitrol van e-gezondheid in de apotheken stimuleren. Ze heeft daarom beslist om deze beroepsgroep een 'informaticapremie' toe te kennen van 400 euro per officina. Om de ...

Lees meer

30.10.2015
Ons land schrapt zijn strenge regels voor de aankondiging van prijsverminderingen. In 2014 heeft het Hof van Justitie beslist dat zij in strijd zijn met de Europese Richtlijn op de oneerlijke ...

Lees meer

30.10.2015
Consumenten en ondernemingen kunnen zich toch verzetten tegen op naam geadresseerde reclame. Die mogelijkheid was weggevallen toen de wetgever het recht op verzet tegen telefoonoproepen voor direct ...

Lees meer

30.10.2015
De wetgever brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure bij inbreuken op het Wetboek van economisch recht. We stippen er twee aan. Mededeling pv. Bij inbreuken op het Wetboek van economisch ...

Lees meer

30.10.2015
De buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen wordt op enkele punten aangepast. Zodat ze in overeenstemming is met de Europese regels. Zo kan de consument zich voortaan altijd ...

Lees meer

29.10.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 29 oktober 2015 op de National Tender Day georganiseerd door EBP over over ďWat te doen bij te langdurige overheidsopdrachten of onwettige verlengingen ?Ē.

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13