Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

21.04.2016
Een nieuw artikel 176/1 in het Sociaal Strafwetboek omschrijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker van uitzendkrachten. Er is sprake van een gelijkstelling van de gebruiker met de ...

Lees meer

21.04.2016
Het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de werkgever die, in strijd met het KB op het collectief ontslag, niet op de wijzen en binnen de termijnen bepaald in de wet de vereiste kennisgevingen heeft ...

Lees meer

08.04.2016
De belastingadministratie heeft de data voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 vastgelegd. Papieren PB-aangifte . De uiterste indieningsdatum voor de ...

Lees meer

26.02.2016
Jean-Paul VAN DE WALLE geeft op 27 februari 2016 een franstalig gastcollege aan de Facultés Universitaires Saint-Louis over “Draagmoederschap: enkele beschouwingen vanuit juridisch en ethisch standpunt”

Lees meer

07.02.2016
Nieuwsbrief Overheidsopdrachten - februari 2016

Lees meer

15.12.2015
De arbeidsongevallenwet bepaalt dat de getroffene, de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner kunnen vragen dat ten hoogste 1/3 van de waarde van de hun toekomende rente als kapitaal wordt ...

Lees meer

14.12.2015
Het basisbedrag dat exploitanten van een handelszaak, organisatoren van activiteiten, en vrije beroepers moeten betalen ter vergoeding van de auteurs, producenten of uitvoerders van auteursrechtelijk ...

Lees meer

14.12.2015
Vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuwe tariefregeling voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Daartoe wordt het KB op de tarifering van 27 maart 1998 aangepast. ...

Lees meer

11.12.2015
Vanaf 1 januari 2016 is de 'Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie' van de FOD Financiën niet langer belast met de dienst van de lokale agentschappen van de Deposito- en ...

Lees meer

10.12.2015
De Vlaamse regering kan de eigenaars, de houders van een zakelijk recht en de gebruikers van een gebouw verplichten om over een energieprestatiecertificaat (EPC) te beschikken, staat er in het ...

Lees meer

10.12.2015
De Vlaamse decreetgever geeft het Vlaams Energieagentschap meer middelen om energiedeskundigen te sanctioneren die geen correct energieprestatiecertificaat (EPC) opstellen. Lagere minimumboete. Als ...

Lees meer

10.12.2015
Het Diversebepalingendecreet Energie voert tot slot diverse sancties in voor eigenaars, makelaars en notarissen die de voorschriften op het energieprestatiecertificaat niet correct toepassen. ...

Lees meer

04.12.2015
Ondernemingen betalen vanaf 2016 opnieuw iets meer voor het neerleggen van hun jaarrekening bij de Nationale Bank van België. Een gevolg van de jaarlijkse indexering van de 'openbaarmakingskosten'. ...

Lees meer

04.12.2015
Vanaf 1 januari 2016 betalen verenigingen zonder winstoogmerk (vzw's) en internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw's) die een jaarrekening moeten neerleggen bij de Nationale Bank van ...

Lees meer

03.12.2015
De Vlaamse regering heeft een Diversebepalingenbesluit Bodem gepubliceerd dat een hele resem wijzigingen aanbrengt aan het Vlarebo, het uitvoeringsbesluit bij het Bodemdecreet. Die wijzigingen hebben ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13