News

Choose your area :
Search :

19.05.2016
Een KB van 25 april 2016 zet een deel van de Europese 'verordening marktmisbruik' om in Belgisch recht. Deze verordening treedt op 3 juli 2016 in werking. Het nieuwe KB heft in het 'KB multilaterale ...

Read more

17.05.2016
Coöperatieve vennootschapen en groeperingen van dergelijke vennootschappen die werken in overeenstemming met de coöperatieve waarden en de principes van sociaal ondernemerschap, kunnen een erkenning ...

Read more

13.05.2016
De documenten die de gerechtsdeurwaarder opstelt in het kader van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden moeten niet geregistreerd worden. Wat betekent dat ...

Read more

12.05.2016
Een wet van 22 april 2016 stemt de Belgische financiële wetgeving af op de recente Europese regels over depositogarantiestelsels (bankdeposito's). Die regels staan in 'richtlijn 2014/49/EU inzake de ...

Read more

04.05.2016
De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR verplicht bepaalde verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers tot het aanstellen van een data protection officer of D...

Read more

04.05.2016
De GDPR laat de verwerkingsverantwoordelijke toe om persoonsgegevens te verwerken op basis van de toestemming van de betrokkenen. Om van een geldige toestemming te kunnen spreken moet deze vrij ...

Read more

21.04.2016
Een wet van 29 februari 2016 actualiseert het Sociaal Strafwetboek en bundelt diverse bepalingen van sociaal strafrecht. Dat is nodig want na de goedkeuring en de inwerkingtreding van het Sociaal ...

Read more

21.04.2016
Een nieuw artikel 176/1 in het Sociaal Strafwetboek omschrijft de strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker van uitzendkrachten. Er is sprake van een gelijkstelling van de gebruiker met de ...

Read more

21.04.2016
Het Sociaal Strafwetboek bepaalt dat de werkgever die, in strijd met het KB op het collectief ontslag, niet op de wijzen en binnen de termijnen bepaald in de wet de vereiste kennisgevingen heeft ...

Read more

08.04.2016
De belastingadministratie heeft de data voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 vastgelegd. Papieren PB-aangifte . De uiterste indieningsdatum voor de ...

Read more

26.02.2016
Jean-Paul VAN DE WALLE geeft op 27 februari 2016 een franstalig gastcollege aan de Facultés Universitaires Saint-Louis over “Draagmoederschap: enkele beschouwingen vanuit juridisch en ethisch standpunt”

Read more

07.02.2016
Nieuwsbrief Overheidsopdrachten - februari 2016

Read more

15.12.2015
De arbeidsongevallenwet bepaalt dat de getroffene, de echtgenoot en de wettelijk samenwonende partner kunnen vragen dat ten hoogste 1/3 van de waarde van de hun toekomende rente als kapitaal wordt ...

Read more

14.12.2015
Het basisbedrag dat exploitanten van een handelszaak, organisatoren van activiteiten, en vrije beroepers moeten betalen ter vergoeding van de auteurs, producenten of uitvoerders van auteursrechtelijk ...

Read more

14.12.2015
Vanaf 1 januari 2016 geldt een nieuwe tariefregeling voor de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk. Daartoe wordt het KB op de tarifering van 27 maart 1998 aangepast. ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13