Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

19.08.2016
Het Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp krijgt een grondige update. Hoewel het voornamelijk gaat om grammaticale wijzigingen, technische correcties en verduidelijkingen, zijn er ook een aantal ...

Lees meer

15.07.2016
De Nationale Bank van BelgiŰ (NBB) kondigt via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2016 aan dat er op de website van de Balanscentrale een nieuwe versie beschikbaar is van de ...

Lees meer

08.07.2016
Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord wordt een herstel- of betalingsplan opgesteld, dat in een opschorting van de schulden van een onderneming kan voorzien om de onderneming te ...

Lees meer

05.07.2016
De panoramavrijheid wordt ingevoerd in het Belgische auteursrecht. Dat betekent dat de auteur of rechthebbende zich niet langer kan verzetten tegen een reproductie van zijn werk dat zich in het ...

Lees meer

04.07.2016
Naar goede gewoonte heeft de Federale Regering haar halfjaarlijkse programmawet gepubliceerd. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 4 juli 2016. Ze telt 129 artikels en bevat ook dit keer ...

Lees meer

01.07.2016
Een nieuwe wet van 27ájuni 2016 zet meerdere Europese richtlijnen, waaronder richtlijná2013/50/EU van 22áoktober 2013, gedeeltelijk om in Belgisch recht. Daarnaast voert ze een deel van de ...

Lees meer

15.06.2016
Vanaf 1 juni 2016 wordt de aanmoedigingspremie bij een landingsbaan in de Vlaamse private sociale profitsector enkel nog toegekend indien men werkt in een 'zorggerelateerd beroep'. Bovendien worden ...

Lees meer

15.06.2016
Werklozen hebben tijdens de eerste 6 maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk was aan hun vroegere werkloosheidsuitkering. ...

Lees meer

10.06.2016
Het 'Europees verdrag over geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld' wordt op 1 juli 2016 van toepassing in ons land. De tekst vormt het eerste bindende instrument op Europees niveau dat een ...

Lees meer

10.06.2016
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken legt de bevoegdheid voor de overheidsopdrachten integraal bij de ordonnateurs. De gecentraliseerde en gedecentraliseerde ordonnateurs krijgen dezelfde ...

Lees meer

09.06.2016
De voorafgaande betaling van verschuldigde registratierechten wordt voortaan beschouwd als een eenvoudige betalingsmodaliteit, en niet langer als een grondvoorwaarde voor de uitvoering van de ...

Lees meer

31.05.2016
Een zelfstandige of onderneming die erkend wil worden als ambachtsman, kan sinds 1 juni 2016 een wettelijke erkenning aanvragen bij de Commissie 'Ambachtslieden' van de FOD Economie, KMO, Middenstand ...

Lees meer

19.05.2016
Een KB van 25 april 2016 zet een deel van de Europese 'verordening marktmisbruik' om in Belgisch recht. Deze verordening treedt op 3 juli 2016 in werking. Het nieuwe KB heft in het 'KB multilaterale ...

Lees meer

17.05.2016
Co÷peratieve vennootschapen en groeperingen van dergelijke vennootschappen die werken in overeenstemming met de co÷peratieve waarden en de principes van sociaal ondernemerschap, kunnen een erkenning ...

Lees meer

13.05.2016
De documenten die de gerechtsdeurwaarder opstelt in het kader van de buitengerechtelijke procedure voor de invordering van onbetwiste geldschulden moeten niet geregistreerd worden. Wat betekent dat ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12  13