News

Choose your area :
Search :

25.04.2017
Wie een rechtsbijstandsverzekering heeft, kan - als het tot een gerechtelijke of administratieve procedure komt - zijn advocaat zelf kiezen. De wetgever breidt die vrije keuze van advocaat nu uit tot ...

Read more

19.04.2017
Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Liesbeth Homans, verduidelijkt in haar omzendbrief BB2017/1 van 24 maart 2017 de nieuwe procedure inzake de erkenning van openbaar nut die de ...

Read more

29.03.2017
Wie een faillissementsdossier wil inzien of beheren via het 'Centraal Register Solvabiliteit', of er schuldvorderingen in wil neerleggen, betaalt daarvoor vanaf 1 april 2017 een retributie. De ...

Read more

27.03.2017
Een KB van 23 maart 2017 regelt de toegang tot het Centraal Register Solvabiliteit. Het somt op wie en onder welke voorwaarden de gegevens in het register kan raadplegen en wie schrijfrecht heeft. ...

Read more

24.03.2017
Vanaf 1 april 2017 moeten de syndici van de verenigingen van mede-eigenaars ingeschreven worden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO). Bestaande verenigingen krijgen daarvoor 1 jaar de tijd. ...

Read more

23.03.2017
Racine is looking for an Associate with 3 - 5 years of experience to join its Corporate Department.

Read more

06.03.2017
Om misbruiken te vermijden zijn er vanaf 1 april 2017 maximumbedragen voor de dossierkosten bij woonleningen. Banken mogen daar niet over gaan. Bovendien wordt ook resoluut gekozen voor forfaitaire ...

Read more

21.10.2016
Bert DEHANDSCHUTTER and STIJN CLAEYS speak at the Spanish Fashion Days on October 20th, 2016 in Brussels.

Read more

20.10.2016
Media Planet septembre 2016 : dossier RETAIL avec la participation de Stijn CLAEYS

Read more

20.10.2016
Septembre 2016, Media Planet, interview Stijn CLAEYS

Read more

19.10.2016
Melanie VERROKEN, Stefaan AERTS, Stijn CLAEYS spreken op 8 november 2016 over "Handelscontracten: wie draagt welk risico?"

Read more

19.10.2016
Stijn CLAEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie

Read more

19.10.2016
Stijn CLAEYS spreekt op 14 december 2016 over "Handel drijven anno 2017: 8 juridische aandachtspunten".

Read more

11.10.2016
Hannes CARPENTIER geeft op 23 en 25 januari 2017 een seminarie over "Conflicten in vennootschappen: oplossingen".

Read more

07.09.2016
De NMBS, Infrabel en HR Rail (de personeelsafdeling van NMBS en Infrabel) moeten efficiŽnter gaan werken. Met moderne overlegstructuren, aandacht voor besparingen en aangepaste investeringen, een ...

Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11  12  13