News

Choose your area :
Search :

11.10.2017
Rubben Lindemans geeft op donderdag 23 november 2017het seminarie “Beslag- en executierecht: recente evoluties”

Read more

07.10.2017
Stijn Claeys verzorgde op 19 september een studiemiddag betreffende “Risico’s in het Distributierecht”

Read more

07.10.2017
Stijn Claeys spreekt op 17 oktober en 21 november over "Elaboration de contrats pour non-juristes” (KLUWER)

Read more

07.10.2017
Isabelle Cooreman en Melanie Verroken geven op 19 oktober om 14u een seminarie over “De bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten in Overheidsopdrachten“

Read more

06.10.2017
Racine proudly sponsors the second Re-Art project

Read more

26.09.2017
Vanaf 1 januari 2018 kan een pandrecht geregistreerd worden in het nationaal pandregister. Niet voor zijn bestaan, wel voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Een nieuw besluit legt vast hoe het ...

Read more

24.09.2017
Hannes Carpentier spreekt over conflicten binnen vennootschappen op (i) 18 september 2017 te Affligem-Essene, (ii) 19 september 2017 te Kortrijk, (iii) 20 september 2017 te Gent, (iv) 21 september 2017 te Brugge, (v) 25 september 2017 te Edegem, (vi) 26 september 2017 te Houthalen, (vii) 4 oktober 2017 te Leuven

Read more

20.09.2017
Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht.

Read more

20.09.2017
Op 12 en 14 september 2017 bespreekt Mr Joan Dubaere de impact en gevolgen van de nieuwe insolventiewetgeving op een seminarie georganiseerd door Kennisateliers.

Read more

20.09.2017
Op 24 oktober 2017 zal Mr Rubben Lindemans een seminarie geven georganiseerd door die Keure en de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders waarin de gevolgen van een collectieve insolventieprocedure op het individuele recht van tenuitvoerlegging van een schuldeiser worden besproken.

Read more

20.09.2017
In uitvoering van de nieuwe wet op de detachering van werknemers wordt het KB van 20 maart 2007 over Limosa (voorafgaande melding bij detachering) aangepast. Door categorieën van gegevens in de ...

Read more

11.09.2017
De wet van 11 augustus 2017 moderniseert het bestaande insolventierecht van ondernemingen en stemt het af op de Europese normen. Ze verscheen in het Belgisch Staatsblad van 11 september 2017. De ...

Read more

11.09.2017
Grote publieke vennootschappen die op hun balansdatum gemiddeld meer dan 500 werknemers gedurende het boekjaar hebben tewerkgesteld, moeten in hun jaarverslag een 'niet-financiële verklaring' opnemen ...

Read more

31.08.2017
De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen. En het college kan de ...

Read more

29.08.2017
De Vlaamse regering versnelt de procedure voor de planning, programmatie en realisatie van sociale woonprojecten, woonprojecten met een sociaal karakter, woonprojecten voor een bescheiden woonaanbod, ...

Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13