News

Choose your area :
Search :

30.10.2017
Vanaf 1 januari 2018 gelden er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eigen regels voor het verhuren van woningen. Brussel neemt grotendeels de federale bepalingen over wat de verhuur betreft van ...

Read more

18.10.2017
Wanneer er een grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zal de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR de leidende toezichthoudende autoriteit aanduiden. Dit is ...

Read more

18.10.2017
Artikel 35 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR bepaalt dat wanneer een verwerking een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, de ...

Read more

18.10.2017
De Algemene Verordening Gegevensbescherming of GDPR voorziet in artikel 20 in een recht op dataportabiliteit. Een betrokkene kan via dit recht zijn persoonsgegevens van de ...

Read more

11.10.2017
Stijn Claeys spreekt op 21 november over “starten met franchising”

Read more

11.10.2017
Rubben Lindemans geeft op donderdag 23 november 2017het seminarie “Beslag- en executierecht: recente evoluties”

Read more

07.10.2017
Stijn Claeys verzorgde op 19 september een studiemiddag betreffende “Risico’s in het Distributierecht”

Read more

07.10.2017
Stijn Claeys spreekt op 17 oktober en 21 november over "Elaboration de contrats pour non-juristes” (KLUWER)

Read more

07.10.2017
Isabelle Cooreman en Melanie Verroken geven op 19 oktober om 14u een seminarie over “De bescherming van de Intellectuele Eigendomsrechten in Overheidsopdrachten“

Read more

06.10.2017
Racine proudly sponsors the second Re-Art project

Read more

26.09.2017
Vanaf 1 januari 2018 kan een pandrecht geregistreerd worden in het nationaal pandregister. Niet voor zijn bestaan, wel voor zijn tegenstelbaarheid aan derden. Een nieuw besluit legt vast hoe het ...

Read more

24.09.2017
Hannes Carpentier spreekt over conflicten binnen vennootschappen op (i) 18 september 2017 te Affligem-Essene, (ii) 19 september 2017 te Kortrijk, (iii) 20 september 2017 te Gent, (iv) 21 september 2017 te Brugge, (v) 25 september 2017 te Edegem, (vi) 26 september 2017 te Houthalen, (vii) 4 oktober 2017 te Leuven

Read more

20.09.2017
Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht.

Read more

20.09.2017
Op 12 en 14 september 2017 bespreekt Mr Joan Dubaere de impact en gevolgen van de nieuwe insolventiewetgeving op een seminarie georganiseerd door Kennisateliers.

Read more

20.09.2017
Op 24 oktober 2017 zal Mr Rubben Lindemans een seminarie geven georganiseerd door die Keure en de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders waarin de gevolgen van een collectieve insolventieprocedure op het individuele recht van tenuitvoerlegging van een schuldeiser worden besproken.

Read more

1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11  12  13