Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

20.11.2014
De kanselarij van de Eerste Minister heeft de KB's gepubliceerd met de namen van de leden van twee comités: het 'Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude' en het ...

Lees meer

20.11.2014
Wie de officiële titel van accountant en/of belastingconsulent wil verkrijgen, moet eerst een 3 jaar durende stage bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) met succes ...

Lees meer

01.10.2014
Matthias Valkeniers schreef een noot bij het arrest nr. 220.351 van 20 juli 2012 van de Raad van State over de voorwaarden gekoppeld aan de vergunningverlening voor vaste of reizende drankslijterijen.

Lees meer

25.09.2014
Isabelle COOREMAN spreekt op 16 december 2014 op studiedag IFE over “de draagwijdte van de motiveringsverplichting van de aanbestedende overheid”

Lees meer

25.09.2014
Isabelle COOREMAN spreekt op 21 oktober 2014 voor Bouwkroniek Ateliers met als onderwerp 'Werken met derden: alles wat u moet weten over onderaanneming'. De volgende punten worden behandeld: hoofdaannemingsovereenkomst versus onderaannemingsovereenkomst (autonomie of back to back), rechten en plichten van de hoofdaannemer, rechten en plichten van de onderaannemer en aansprakelijkheid van de onderaannemer.

Lees meer

20.08.2014
Matthias VALKENIERS schrijft noot bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie over de impact op de herstelvordering van het verstrijken van de redelijke termijn in (stedenbouw)strafzaken

Lees meer

20.08.2014
Stefaan AERTS spreekt op recyclagenamiddag VPG van 24 oktober 2014 over “ontbinding en vereffening vennootschappen, een stand van zaken”

Lees meer

19.08.2014
Wim HEETHEM en Hannes CARPENTIER spreken op 22 september 2014 op de opleiding van VOKA Halle-Vilvoorde: de gerechtelijke reorganisatie: de laatste reddingsboei?

Lees meer

03.07.2013
Lieven VAN BESIEN publiceert in de nieuwe reeks Wet en Duiding Sport van Larcier betreffende de organisatie van auto- en wielerwedstrijden op de openbare weg.

Lees meer

10.10.2012
Lieven VAN BESIEN publiceert in X., Wet en Duiding Wegverkeer 2012, reeks Larcier Wet en Duiding, Gent, Larcier, 2012 over “Alcoholopnamen en dronkenschap”, “Andere stoffen die de rijvaardigheid beďnvloeden” en “Immobilisering en verbeurdverklaring van voertuigen”

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  [13]