Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

03.12.2014
De Vlaamse regering heeft zopas de gemeenschappelijke rechtsplegingsprocedure gepubliceerd die vanaf 1 januari 2015 gevolgd moeten worden voor het Milieuhandhavingscollege (MHC), de Raad voor ...

Lees meer

02.12.2014
Met een decreet van 4 april 2014 heeft de Vlaamse overheid de organisatie en werking van de belangrijkste Vlaamse bestuursrechtscolleges zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Ze blijven als aparte ...

Lees meer

02.12.2014
Het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan nauwer samenwerken. Hun organisatie en de rechtspleging worden maximaal op elkaar ...

Lees meer

01.12.2014
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld. De vaststelling is nog gebaseerd op de oude regels van het Monumentendecreet. Volgens de nieuwe ...

Lees meer

01.12.2014
Het bezitloos pandrecht wordt uitgesteld. Tot ten laatste 1 januari 2017. Het uitstel is nodig omdat het nationaal pandregister nog niet operationeel is. En dat is nodig om het pandrecht ...

Lees meer

28.11.2014
Probatie als autonome straf, het is niet meer voor dit jaar. De procedure wordt uitgesteld tot (uiterlijk) 1 december 2015. Reden: de gemeenschappen krijgen de justitiehuizen niet tijdig klaar voor ...

Lees meer

28.11.2014
De cao van 2 oktober 2013 die voor het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen instelt, is algemeen verbindend ...

Lees meer

26.11.2014
Op 1 juli 2013 is een nieuw koninklijk besluit met algemene uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten (KB AUR) in werking getreden. Dat KB AUR legt ook de termijnen vast voor het betalen van de ...

Lees meer

21.11.2014
De Voogdijdienst van de FOD Justitie neemt voortaan ook 'niet-begeleide minderjarige vreemdelingen uit Europa' onder zijn hoede. Althans wanneer die zich 'in een kwetsbare situatie bevinden' of een ...

Lees meer

21.11.2014
België heeft een 'Centrum voor Cybersecurity'. Of toch al op papier. Het oprichtingsbesluit is op 21 november in het Staatsblad verschenen. Rest nog de concrete samenstelling en definitieve opstart. ...

Lees meer

20.11.2014
Advocaten zullen vermoedelijk in het voorjaar van 2015 kunnen starten met de specialisatie 'Cassatieprocedures in Strafzaken'. De Orde van de Vlaamse Balies (OVB) en de Ordre des barreaux ...

Lees meer

20.11.2014
De kanselarij van de Eerste Minister heeft de KB's gepubliceerd met de namen van de leden van twee comités: het 'Ministerieel Comité voor de strijd tegen de fiscale en sociale fraude' en het ...

Lees meer

20.11.2014
Wie de officiële titel van accountant en/of belastingconsulent wil verkrijgen, moet eerst een 3 jaar durende stage bij het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten (IAB) met succes ...

Lees meer

01.10.2014
Matthias Valkeniers schreef een noot bij het arrest nr. 220.351 van 20 juli 2012 van de Raad van State over de voorwaarden gekoppeld aan de vergunningverlening voor vaste of reizende drankslijterijen.

Lees meer

25.09.2014
Isabelle COOREMAN spreekt op 16 december 2014 op studiedag IFE over “de draagwijdte van de motiveringsverplichting van de aanbestedende overheid”

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13