News

Choose your area :
Search :

10.12.2014
Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moeten ten laatste op 22 december 2014 hun vierde kwartaalbetaling doen van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014). Voor ...

Read more

10.12.2014
Vanaf 1 januari 2015 bevat het Rijksregister informatie over 'de afstamming in eerste graad'. De datum die de wetgever eind 2013 als deadline naar voor had geschoven, ligt nu definitief vast. ...

Read more

09.12.2014
De loonbedragen in de arbeidsovereenkomstenwet worden op 1 januari 2015 aangepast. Het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op ...

Read more

09.12.2014
Vlaanderen voert een aantal belangrijke hervormingen door in het personeelsstatuut van zijn ambtenaren. De functieclassificatie doet haar intrede. Het HR-beleid rond het topkader krijgt een update. ...

Read more

08.12.2014
Het vermoeden van vaderschap geldt niet wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de echtgenoten op verschillende adressen zijn ingeschreven. Parketten en ambtenaren van de burgerlijke ...

Read more

05.12.2014
Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder ...

Read more

04.12.2014
Gezinnen in energiearmoede mogen deze winter minimaal 29,03 en maximaal 53,23 euro per halve maand opladen op hun aardgasbudgetmeter via het OCMW. Het exacte bedrag hangt af van hun type woning en ...

Read more

03.12.2014
De Vlaamse regering heeft zopas de gemeenschappelijke rechtsplegingsprocedure gepubliceerd die vanaf 1 januari 2015 gevolgd moeten worden voor het Milieuhandhavingscollege (MHC), de Raad voor ...

Read more

02.12.2014
Met een decreet van 4 april 2014 heeft de Vlaamse overheid de organisatie en werking van de belangrijkste Vlaamse bestuursrechtscolleges zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Ze blijven als aparte ...

Read more

02.12.2014
Het Milieuhandhavingscollege, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en de Raad voor Verkiezingsbetwistingen gaan nauwer samenwerken. Hun organisatie en de rechtspleging worden maximaal op elkaar ...

Read more

01.12.2014
Het Agentschap Onroerend Erfgoed heeft een nieuwe inventaris van het bouwkundig erfgoed vastgesteld. De vaststelling is nog gebaseerd op de oude regels van het Monumentendecreet. Volgens de nieuwe ...

Read more

01.12.2014
Het bezitloos pandrecht wordt uitgesteld. Tot ten laatste 1 januari 2017. Het uitstel is nodig omdat het nationaal pandregister nog niet operationeel is. En dat is nodig om het pandrecht ...

Read more

28.11.2014
Probatie als autonome straf, het is niet meer voor dit jaar. De procedure wordt uitgesteld tot (uiterlijk) 1 december 2015. Reden: de gemeenschappen krijgen de justitiehuizen niet tijdig klaar voor ...

Read more

28.11.2014
De cao van 2 oktober 2013 die voor het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen instelt, is algemeen verbindend ...

Read more

26.11.2014
Op 1 juli 2013 is een nieuw koninklijk besluit met algemene uitvoeringsregels voor overheidsopdrachten (KB AUR) in werking getreden. Dat KB AUR legt ook de termijnen vast voor het betalen van de ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  [12]  13