Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

10.08.2015
Ondernemingen in moeilijkheden hebben geen recht meer op Vlaamse ecologiesteun, strategische ecologiesteun, steun voor opleiding en advies in het kader van de kmo-portefeuille, transformatiesteun, of ...

Lees meer

10.08.2015
De Vlaamse regering stopt vanaf nu de uitbetaling van ecologiesteun of strategische ecologiesteun als er tegen een onderneming een procedure ter terugvordering van overheidssteun loopt. Ondernemingen ...

Lees meer

04.08.2015
Wie een onroerend goed bezit in een historische stad, doet er goed aan om de inventaris van de archeologische zones van het agentschap Onroerend Erfgoed te raadplegen. De Vlaamse overheid houdt ...

Lees meer

29.07.2015
Vlaanderen heeft zopas het decreet gepubliceerd dat de rechtsgrond vormt voor het Vijfde Mestactieplan (MAP5). MAP5 wordt in de praktijk al toegepast sinds 1 januari.De grote lijnen van dat decreet ...

Lees meer

27.07.2015
Bij het overlijden of bij een ziekenhuisverblijf van de moeder kan de vader of de co-ouder omgezet moederschapsverlof opnemen. Sinds 28 juli 2014 heeft ook de co-ouder in dat geval recht op een ...

Lees meer

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op 27 maart 2015 op een studiedag georganiseerd door M&D SEMINARS over “Uitvoeringsperikelen bij onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten”.

Lees meer

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op 7 mei 2015 op een studiedag georganiseerd door BVBR (Belgische Vereniging voor Bouwrecht ) in het BIP-huis van het Gewest (zetel van de Brusselse regering) over “Schadevergoeding bij onwettige toewijzing van overheidsopdrachten”.

Lees meer

10.12.2014
Vanaf 1 januari 2015 moeten de bodemsaneringsdeskundigen nieuwe standaardprocedures volgen bij het opstellen van hun bodemonderzoeks- en bodemsaneringsrapporten. Dat laat Vlaams minister van ...

Lees meer

10.12.2014
Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moeten ten laatste op 22 december 2014 hun vierde kwartaalbetaling doen van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014). Voor ...

Lees meer

10.12.2014
Vanaf 1 januari 2015 bevat het Rijksregister informatie over 'de afstamming in eerste graad'. De datum die de wetgever eind 2013 als deadline naar voor had geschoven, ligt nu definitief vast. ...

Lees meer

09.12.2014
De loonbedragen in de arbeidsovereenkomstenwet worden op 1 januari 2015 aangepast. Het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op ...

Lees meer

09.12.2014
Vlaanderen voert een aantal belangrijke hervormingen door in het personeelsstatuut van zijn ambtenaren. De functieclassificatie doet haar intrede. Het HR-beleid rond het topkader krijgt een update. ...

Lees meer

08.12.2014
Het vermoeden van vaderschap geldt niet wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de echtgenoten op verschillende adressen zijn ingeschreven. Parketten en ambtenaren van de burgerlijke ...

Lees meer

05.12.2014
Het Grondwettelijk Hof oordeelt in een arrest van 4 december 2014 dat een later decreet, de datum waarop een investering in het verleden werd uitgevoerd, niet mag aangrijpen om meer of minder ...

Lees meer

04.12.2014
Gezinnen in energiearmoede mogen deze winter minimaal 29,03 en maximaal 53,23 euro per halve maand opladen op hun aardgasbudgetmeter via het OCMW. Het exacte bedrag hangt af van hun type woning en ...

Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13