News

Choose your area :
Search :

21.08.2015
Er is een juridische basis voor de uitgifte van elektronische ecocheques. Daartoe heeft een verzamelwet van 20 juli 2015 de bestaande rechtsgrond voor de elektronische maaltijdcheques uitgebreid tot ...

Read more

18.08.2015
De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast ...

Read more

17.08.2015
De Orde der geneesheren is niet meer. Voortaan spreekt men van de Orde der artsen. Samen met die genderneutrale naamsverandering zijn er nog enkele andere nieuwigheden. Er komt een oplossing voor de ...

Read more

11.08.2015
Op 23 februari 2015 keurde de Gentse gemeenteraad een nieuw 'Politiereglement op de kamerwoningen' goed. Dat reglement werd op 13 juli 2015 bekrachtigd door de Vlaamse minister van Wonen en trad op ...

Read more

10.08.2015
Ondernemingen in moeilijkheden hebben geen recht meer op Vlaamse ecologiesteun, strategische ecologiesteun, steun voor opleiding en advies in het kader van de kmo-portefeuille, transformatiesteun, of ...

Read more

10.08.2015
De Vlaamse regering stopt vanaf nu de uitbetaling van ecologiesteun of strategische ecologiesteun als er tegen een onderneming een procedure ter terugvordering van overheidssteun loopt. Ondernemingen ...

Read more

04.08.2015
Wie een onroerend goed bezit in een historische stad, doet er goed aan om de inventaris van de archeologische zones van het agentschap Onroerend Erfgoed te raadplegen. De Vlaamse overheid houdt ...

Read more

29.07.2015
Vlaanderen heeft zopas het decreet gepubliceerd dat de rechtsgrond vormt voor het Vijfde Mestactieplan (MAP5). MAP5 wordt in de praktijk al toegepast sinds 1 januari.De grote lijnen van dat decreet ...

Read more

27.07.2015
Bij het overlijden of bij een ziekenhuisverblijf van de moeder kan de vader of de co-ouder omgezet moederschapsverlof opnemen. Sinds 28 juli 2014 heeft ook de co-ouder in dat geval recht op een ...

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op een studiedag georganiseerd door M&D SEMINARS over “Uitvoeringsperikelen bij onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten”.

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op 7 mei 2015 op een studiedag georganiseerd door BVBR (Belgische Vereniging voor Bouwrecht ) in het BIP-huis van het Gewest (zetel van de Brusselse regering) over “Schadevergoeding bij onwettige toewijzing van overheidsopdrachten”.

Read more

10.12.2014
Vanaf 1 januari 2015 moeten de bodemsaneringsdeskundigen nieuwe standaardprocedures volgen bij het opstellen van hun bodemonderzoeks- en bodemsaneringsrapporten. Dat laat Vlaams minister van ...

Read more

10.12.2014
Vennootschappen, zelfstandigen en vrije beroepers moeten ten laatste op 22 december 2014 hun vierde kwartaalbetaling doen van de voorafbetalingen voor het aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014). Voor ...

Read more

10.12.2014
Vanaf 1 januari 2015 bevat het Rijksregister informatie over 'de afstamming in eerste graad'. De datum die de wetgever eind 2013 als deadline naar voor had geschoven, ligt nu definitief vast. ...

Read more

09.12.2014
De loonbedragen in de arbeidsovereenkomstenwet worden op 1 januari 2015 aangepast. Het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden voor het derde trimester 1984 was vastgesteld op ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13