News

Choose your area :
Search :

09.10.2015
Twee KB's van 27 september 2015 bevatten een globale regeling voor de inning van de socialezekerheidsbijdragen die worden betaald door slachtoffers van een arbeidsongeval of een beroepsziekte die een ...

Read more

25.09.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 25 september 2015 op studiedag overheidsopdrachten MD Seminars.

Read more

25.08.2015
Met de Zesde Staatshervorming zijn heel wat federale bevoegdheden met betrekking tot mobiliteit en verkeersveiligheid geregionaliseerd. Met voornamelijk wijzigingen op het gebied van binnenvaart en ...

Read more

21.08.2015
Er is een juridische basis voor de uitgifte van elektronische ecocheques. Daartoe heeft een verzamelwet van 20 juli 2015 de bestaande rechtsgrond voor de elektronische maaltijdcheques uitgebreid tot ...

Read more

18.08.2015
De Programmawet van 10 augustus 2015 heeft de kaaimantaks (doorkijkbelasting) ingevoerd. Daardoor worden inkomsten van buitenlandse juridische constructies (incl. vennootschappen die niet belast ...

Read more

17.08.2015
De Orde der geneesheren is niet meer. Voortaan spreekt men van de Orde der artsen. Samen met die genderneutrale naamsverandering zijn er nog enkele andere nieuwigheden. Er komt een oplossing voor de ...

Read more

11.08.2015
Op 23 februari 2015 keurde de Gentse gemeenteraad een nieuw 'Politiereglement op de kamerwoningen' goed. Dat reglement werd op 13 juli 2015 bekrachtigd door de Vlaamse minister van Wonen en trad op ...

Read more

10.08.2015
Ondernemingen in moeilijkheden hebben geen recht meer op Vlaamse ecologiesteun, strategische ecologiesteun, steun voor opleiding en advies in het kader van de kmo-portefeuille, transformatiesteun, of ...

Read more

10.08.2015
De Vlaamse regering stopt vanaf nu de uitbetaling van ecologiesteun of strategische ecologiesteun als er tegen een onderneming een procedure ter terugvordering van overheidssteun loopt. Ondernemingen ...

Read more

04.08.2015
Wie een onroerend goed bezit in een historische stad, doet er goed aan om de inventaris van de archeologische zones van het agentschap Onroerend Erfgoed te raadplegen. De Vlaamse overheid houdt ...

Read more

29.07.2015
Vlaanderen heeft zopas het decreet gepubliceerd dat de rechtsgrond vormt voor het Vijfde Mestactieplan (MAP5). MAP5 wordt in de praktijk al toegepast sinds 1 januari.De grote lijnen van dat decreet ...

Read more

27.07.2015
Bij het overlijden of bij een ziekenhuisverblijf van de moeder kan de vader of de co-ouder omgezet moederschapsverlof opnemen. Sinds 28 juli 2014 heeft ook de co-ouder in dat geval recht op een ...

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op een studiedag georganiseerd door M&D SEMINARS over “Uitvoeringsperikelen bij onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten”.

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op 7 mei 2015 op een studiedag georganiseerd door BVBR (Belgische Vereniging voor Bouwrecht ) in het BIP-huis van het Gewest (zetel van de Brusselse regering) over “Schadevergoeding bij onwettige toewijzing van overheidsopdrachten”.

Read more

10.12.2014
Vanaf 1 januari 2015 moeten de bodemsaneringsdeskundigen nieuwe standaardprocedures volgen bij het opstellen van hun bodemonderzoeks- en bodemsaneringsrapporten. Dat laat Vlaams minister van ...

Read more

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  [11]  12  13