Nieuws overzicht

Kies een praktijkgebied :
Zoeken :

28.01.2019
Sinds 1 september van vorig jaar kunnen gronden en gebouwen openbaar verkocht worden via een digitale procedure: de gedematerialiseerde openbare verkoopprocedure. Voor openbare verkopen met een ...

Lees meer

14.01.2019
Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van 2015. Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ...

Lees meer

08.12.2018
Social elections 2020 - just around the corner

Lees meer

04.12.2018
Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel

Lees meer

04.12.2018
Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND

Lees meer

22.10.2018
Op 25 oktober 2018 geeft Isabelle COOREMAN een presentatie op de National Tender Day

Lees meer

22.10.2018
Op 29 november 2018 geeft Isabelle COOREMAN een presentatie op de Health Care Tender Day

Lees meer

26.09.2018
Een wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10 kunnen ...

Lees meer

18.09.2018
Op 9 oktober geeft Stijn Claeys een seminarie met als titel “Pimp your Distribution"

Lees meer

13.09.2018
Seminarie BBB over insolventierecht op maat van de cijferbeoefenaars

Lees meer

13.09.2018
Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht

Lees meer

02.09.2018
Presentatie over de nieuwe insolventiewet : overzicht van de voornaamste wijzigingen

Lees meer

02.09.2018
Op 18 december 2018 geeft Melanie Verroken, vennoot IP, een presentatie met als titel “GDPR criticial evaluation & round up: praktische toepassingen”

Lees meer

02.09.2018
In het kader van de Themis vorming ‘insolventie en beslag’ geeft Rubben Lindemans een presentatie over “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht”

Lees meer

14.08.2018
Ons land krijgt een uniform rechtskader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een ondernemer die het slachtoffer werd van onrechtmatig gebruik van bedrijfsinformatie moest tot nu terugvallen op ...

Lees meer

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13