News

Choose your area :
Search :

08.12.2018
Social elections 2020 - just around the corner

Read more

04.12.2018
Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel

Read more

04.12.2018
Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND

Read more

22.10.2018
Op 25 oktober 2018 geeft Isabelle COOREMAN een presentatie op de National Tender Day

Read more

22.10.2018
Op 29 november 2018 geeft Isabelle COOREMAN een presentatie op de Health Care Tender Day

Read more

26.09.2018
Een wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10 kunnen ...

Read more

18.09.2018
Op 9 oktober geeft Stijn Claeys een seminarie met als titel “Pimp your Distribution"

Read more

13.09.2018
Seminarie BBB over insolventierecht op maat van de cijferbeoefenaars

Read more

13.09.2018
Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht

Read more

02.09.2018
Presentatie over de nieuwe insolventiewet : overzicht van de voornaamste wijzigingen

Read more

02.09.2018
Op 18 december 2018 geeft Melanie Verroken, vennoot IP, een presentatie met als titel “GDPR criticial evaluation & round up: praktische toepassingen”

Read more

02.09.2018
In het kader van de Themis vorming ‘insolventie en beslag’ geeft Rubben Lindemans een presentatie over “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht”

Read more

14.08.2018
Ons land krijgt een uniform rechtskader voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Een ondernemer die het slachtoffer werd van onrechtmatig gebruik van bedrijfsinformatie moest tot nu terugvallen op ...

Read more

20.06.2018
Vlaamse KMO's, zelfstandigen en micro-ondernemingen die ernstige hinder ondervinden van openbare werken in hun straat die gestart zijn vóór 1 juli 2017 - en die dus niet in aanmerking komen voor de ...

Read more

28.05.2018
Racine Brussels assisted FLAMANT in her restructuring and takeover by BESIX Group

Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13