News

Choose your area :
Search :

04.02.2019
Het arbeidsongeschiktheidsbesluit voor zelfstandigen bepaalt op dit moment dat de moederschapsuitkering wordt betaald uiterlijk één maand na de laatste week van de nabevallingsrust. Bij gespreide ...

Read more

31.01.2019
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”

Read more

29.01.2019
De procedure voor de vrijstelling van sociale bijdragen werd recent aangepast voor zelfstandigen die menen zich in een 'tijdelijke moeilijke financiële of economische situatie' te bevinden, waardoor ...

Read more

28.01.2019
Sinds 1 september van vorig jaar kunnen gronden en gebouwen openbaar verkocht worden via een digitale procedure: de gedematerialiseerde openbare verkoopprocedure. Voor openbare verkopen met een ...

Read more

14.01.2019
Het Benelux-verdrag over de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) wordt aangepast aan de Europese merkenrichtlijn van 2015. Ons land heeft als laatste van de drie Benelux-landen ...

Read more

08.12.2018
Social elections 2020 - just around the corner

Read more

04.12.2018
Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel

Read more

04.12.2018
Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND

Read more

22.10.2018
Op 25 oktober 2018 geeft Isabelle COOREMAN een presentatie op de National Tender Day

Read more

22.10.2018
Op 29 november 2018 geeft Isabelle COOREMAN een presentatie op de Health Care Tender Day

Read more

26.09.2018
Een wet van 2 september 2018 legt de basis voor een bijkomende mogelijkheid om de arbeidsprestaties te verminderen bij ouderschapsverlof. Een werknemer zal zijn arbeidstijd met 1/10 kunnen ...

Read more

18.09.2018
Op 9 oktober geeft Stijn Claeys een seminarie met als titel “Pimp your Distribution"

Read more

13.09.2018
Seminarie BBB over insolventierecht op maat van de cijferbeoefenaars

Read more

13.09.2018
Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht

Read more

02.09.2018
Presentatie over de nieuwe insolventiewet : overzicht van de voornaamste wijzigingen

Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13