Hogere bekendmakingskosten voor vennootschaps- en verenigingsakten vanaf 1 maart 2019

Ondernemingen en verenigingen moeten vanaf 1 maart 2019 meer betalen voor de bekendmaking van hun akten in de 'Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad'. Dat is het gevolg van een indexering.

De nieuwe tarieven zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 februari 2019.

Vanaf 1 maart 2019 zal het Bestuur van het Belgisch Staatsblad volgende tarieven aanrekenen:

voor ondernemingen:Bedrag in euro Tot en met 28 februari 2019 Vanaf 1 maart 2019 Zonder btw Met 21% btw Zonder btw Met 21% btw Oprichtingsakte, neergelegd op papier ? 227,90 ? 275,76 ? 234,20 ? 283,38 Oprichtingsakte, elektronisch neergelegd ? 184,10 ? 222,76? 189,20 ? 228,93 Wijzigingsakte, neergelegd op papier of elektronisch? 133,70 ? 161,78 ? 137,70 ? 166,13

voor verenigingen zonder winstoogmerk (vzw?s), internationale verenigingen zonder winstoogmerk (ivzw?s), stichtingen, organismen en andere rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ?verenigingen?: Bedrag in euro Tot en met 28 februari 2019 Vanaf 1 maart 2019 Zonder btw Met 21% btw Zonder btw Met 21% btw Oprichtingsakte, neergelegd op papier ? 157,80 ? 190,94 ? 162,10 ? 196,14 Oprichtingsakte, elektronisch neergelegd ? 114,00 ? 137,94 ? 117,10 ? 141,69 Wijzigingsakte, neergelegd op papier of elektronisch ? 106,90 ? 129,35 ? 109,90 ? 132,98

Bron: Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 14 februari 2019.

Zie ook:
- Bestuur van het Belgisch Staatsblad. - Kosten van bekendmakingen, BS 14 februari 2018.