PB-aangifte aanslagjaar 2016 uiterlijk indienen op 30 juni

De belastingadministratie heeft de data voor het indienen van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 vastgelegd.

Papieren PB-aangifte

De uiterste indieningsdatum voor de ?papieren? aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 is 30 juni 2016.

Dat wil zeggen dat de ingevulde PB-aangifte uiterlijk op 30 juni op het scanningscentrum van Gent of Namen moet toekomen. Maar de belastingplichtige kan zijn ingevulde aangifte ook nog altijd deponeren in de brievenbus van zijn (plaatselijk) belastingkantoor.

De belastingadministratie zal de papieren versie van de PB-aangifte versturen tussen 2 mei en 26 mei 2016.

PB-aangifte via Tax-on-web

Belastingplichtigen die hun PB-aangifte voor het aanslagjaar 2016 elektronisch invullen en indienen via Tax-on-web, krijgen daarvoor de tijd tot 13 juli 2016 .

De belastingaangifte kan vanaf 26 april 2016 via Tax-on-web ingediend worden. De belastingplichtige meldt zich aan met een token en een e-ID-lezer. Sinds dit jaar is inloggen ook mogelijk met een draadloze eID-kaartlezer of met een beveiligingscode die via een app voor de smartphone wordt ontvangen (bv. Google Authenticator).

Mandatarissen (accountant, belastingconsulent of boekhouder-fiscalist) die de PB-aangifte voor het aj. 2016 invullen voor hun klanten en indienen via Tax-on-web, krijgen daarvoor de tijd tot 27 oktober 2016 .

Voorstel van vereenvoudigde aangifte

Wie een voorstel van vereenvoudigde aangifte van de belastingadministratie ontvangt (bv. gepensioneerden, personen die een uitkering krijgen,?) krijgt geen aangifteformulier meer, en moet er ook geen aanvragen.

De belastingadministratie stuurt deze belastingplichtigen tussen 9 mei en 20 mei 2016 een brief met een simulatie van de berekening van hun belastingen op basis van de fiscale gegevens die ze kent. In de brief staat ook het te betalen of terug te krijgen bedrag.

Gaan de belastingplichtigen akkoord met de voorgestelde gegevens, dan moeten zij niets doen. Ze zullen dan hun aanslagbiljet met de berekening van hun belastingen ontvangen in het tweede semester van 2016.

Zijn de gegevens van het voorstel onvolledig of onjuist, dan kunnen de belastingplichtigen de gegevens aanvullen of aanpassen:

bij voorkeur via Tax-on-web, ten laatste op 13 juli 2016 (de gegevens van het voorstel zijn ook al ingevuld in Tax-on-web);

door het meegestuurde antwoordformulier correct in te vullen en via de post te versturen naar het adres dat op het antwoordformulier vermeld staat. Het formulier moet ten laatste op 30 juni 2016 bij de belastingadministratie toekomen.

Model PB-aangifte

Het model van de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2016.

De nieuwe PB-aangifte telt 38 codes meer dan vorig jaar, waardoor er op de belastingbrief nu meer dan 800 codes staan.

Bron: Koninklijk besluit van 1 april 2016 tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2016, BS 8 april 2016.

Zie ook:
- ?Dien vanaf nu uw belastingaangifte in via Tax-on-web!?, Website FOD Financiën, 26 april 2016.