Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Op 19 februari 2019 organiseert SAMTES, het studiecentrum opgericht door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, een studiedag gewijd aan de gevolgen van de vernieuwingen in de insolventiewetgeving voor gerechtsdeurwaarders. Rubben LINDEMANS zal tijdens deze studiedag een toelichting geven omtrent de relevantie wijzigingen inzake gerechtelijke reorganisatie en de taak van de mede-gerechtsmandataris.Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Lees meer
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”
Lees meer
Social elections 2020 - just around the corner
Lees meer