Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND

AVIAPARTNER OSTEND behartigt de grondafhandeling op de luchthaven te Oostende. Op 21 november 2018 heeft de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie (WCO) ingediend door deze vennootschap gegrond verklaard en Mr Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris. De komende weken zal Mr DUBAERE op zoek gaan naar geschikte kandidaten om de activiteiten over te nemen, om vervolgens de ontvangen gunstige offertes voor te leggen aan de rechtbank met het oog op het bekomen van een machtiging tot overdracht.

Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Lire la suite
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Lire la suite
RACINE RECOMMENDED IN THE LEGAL 500 EMEA 2019 GUIDE
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended
Lire la suite