Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND

AVIAPARTNER OSTEND behartigt de grondafhandeling op de luchthaven te Oostende. Op 21 november 2018 heeft de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie (WCO) ingediend door deze vennootschap gegrond verklaard en Mr Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris. De komende weken zal Mr DUBAERE op zoek gaan naar geschikte kandidaten om de activiteiten over te nemen, om vervolgens de ontvangen gunstige offertes voor te leggen aan de rechtbank met het oog op het bekomen van een machtiging tot overdracht.

Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Lire la suite
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”
Lire la suite
Social elections 2020 - just around the corner
Lire la suite