Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND

AVIAPARTNER OSTEND behartigt de grondafhandeling op de luchthaven te Oostende. Op 21 november 2018 heeft de Nederlandstalige Rechtbank van Koophandel Brussel een verzoekschrift tot gerechtelijke reorganisatie (WCO) ingediend door deze vennootschap gegrond verklaard en Mr Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris. De komende weken zal Mr DUBAERE op zoek gaan naar geschikte kandidaten om de activiteiten over te nemen, om vervolgens de ontvangen gunstige offertes voor te leggen aan de rechtbank met het oog op het bekomen van een machtiging tot overdracht.

Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide
Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide
Read more
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide
Read more
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Read more