In het kader van de KU Leuven-Themis vorming ‘insolventie- en beslagrecht’ geeft Rubben Lindemans een presentatie over “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht”

De Themis school voor postacademische juridische vorming van de rechtenfaculteit van de KU Leuven heeft dit najaar opnieuw een onderdeel insolventie- en beslagrecht geprogrammeerd


Rubben LINDEMANS zal er spreken over de actuele ontwikkelingen en tendensen inzake het beslag- en executierecht. In eerste instantie zal toelichting worden gegeven omtrent de actuele Europese en nationale ontwikkelingen op wetgevend vlak. Vervolgens zal de meest voorname recente rechtspraak van het Hof van Cassatie en het Grondwettelijk Hof worden besproken, teneinde de tendensen in de rechtspraak nader toe te lichten.

Daarnaast zullen er lezingen worden gegeven over “Insolventieprocedures met grensoverschrijdende elementen” (prof. dr. G. Van Calster), “Faillissement en gerechtelijke reorganisatie in het nieuwe Boek XX WER” (prof. dr. J. Vananroye mmv R. Verheyden) en “Roerende zekerheden na inwerkingtreding van de Pandwet” (prof. dr. M.E. Storme).

De vorming gaat telkens door op de universiteitscampussen te Leuven op donderdag 11 oktober 2018, te Kortrijk op maandag 15 oktober 2018, te Hasselt op dinsdag 23 oktober 2018 en te Brussel op donderdag 25 oktober 2018. Voor meer info: Themis

Van deze Themis studiedag zal traditiegetrouw eveneens een naslagwerk verschijnen, dat wordt uitgegeven bij die Keure.

Meer info op: http://puc.kuleuven-kulak.be/opleidingen/info/3193/view

Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Lees meer
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Lees meer
RACINE RECOMMENDED IN THE LEGAL 500 EMEA 2019 GUIDE
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended
Lees meer