Op 18 december 2018 geeft Melanie Verroken, vennoot IP, een presentatie met als titel “GDPR criticial evaluation & round up: praktische toepassingen”

De nieuwe Europese verordening inzake persoonsgegevensbescherming (GDPR) is in werking getreden op 25 mei 2018. Vanaf nu zouden ondernemingen in orde moeten zijn en de privacyregelgeving correct toepassing. In het licht hiervan is deze studienamiddag zo ingevuld dat er een kritische evaluatie wordt gemaakt: heeft de GDPR haar doel bereikt? Hebben ondernemingen zich compliant gesteld en zo ja, hoe? Verwerkt men enkel nog maar persoonsgegevens conform de basisprincipes? Hiernaast worden de nieuwe basisprincipes geëvalueerd en analyseren we de impact die de GDPR heeft gehad op het beleid van een onderneming. Zijn ondernemingen nu actief en bewust bezig met de verwerking van persoonsgegevens? Op basis van deze evaluatie wordt een finale round-up gemaakt van de voornaamste praktische toepassingen van ondernemingen ter naleving van deze privacy-voorschriften. Voor meer info: Utopix

Social elections 2020 - just around the corner
Lees meer
Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel
Lees meer
Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND
Lees meer