Op 18 december 2018 geeft Melanie Verroken, vennoot IP, een presentatie met als titel “GDPR criticial evaluation & round up: praktische toepassingen”

De nieuwe Europese verordening inzake persoonsgegevensbescherming (GDPR) is in werking getreden op 25 mei 2018. Vanaf nu zouden ondernemingen in orde moeten zijn en de privacyregelgeving correct toepassing. In het licht hiervan is deze studienamiddag zo ingevuld dat er een kritische evaluatie wordt gemaakt: heeft de GDPR haar doel bereikt? Hebben ondernemingen zich compliant gesteld en zo ja, hoe? Verwerkt men enkel nog maar persoonsgegevens conform de basisprincipes? Hiernaast worden de nieuwe basisprincipes geëvalueerd en analyseren we de impact die de GDPR heeft gehad op het beleid van een onderneming. Zijn ondernemingen nu actief en bewust bezig met de verwerking van persoonsgegevens? Op basis van deze evaluatie wordt een finale round-up gemaakt van de voornaamste praktische toepassingen van ondernemingen ter naleving van deze privacy-voorschriften. Voor meer info: Utopix

Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Lees meer
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Lees meer
RACINE RECOMMENDED IN THE LEGAL 500 EMEA 2019 GUIDE
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended
Lees meer