In het kader van de Themis vorming ‘insolventie en beslag’ geeft Rubben Lindemans een presentatie over “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht”

Het beslagrecht is relatief gespaard gebleven van de recente door de Minister van Justitie aangevatte hervormingen van het basisrecht. Dit betekent niet dat het beslagrecht de voorbije jaren heeft stilgestaan; het is immers bij uitstek een rechtstak die via en door de rechtspraak wordt ontwikkeld. Tijdens de uiteenzetting zullen diverse actuele tendensen inzake beslagrecht worden besproken in het licht van de recente rechtspraak.

De vorming gaat door te Leuven op  donderdag  11 oktober 2018, te Kortrijk op Maandag 15 oktober 2018, te Hasselt op Dinsdag 23 oktober 2018 en te Brussel  op donderdag 25 oktober 2018. Voor meer info: Themis

Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Lees meer
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Lees meer
RACINE RECOMMENDED IN THE LEGAL 500 EMEA 2019 GUIDE
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended
Lees meer