In het kader van de Themis vorming ‘insolventie en beslag’ geeft Rubben Lindemans een presentatie over “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht”

Het beslagrecht is relatief gespaard gebleven van de recente door de Minister van Justitie aangevatte hervormingen van het basisrecht. Dit betekent niet dat het beslagrecht de voorbije jaren heeft stilgestaan; het is immers bij uitstek een rechtstak die via en door de rechtspraak wordt ontwikkeld. Tijdens de uiteenzetting zullen diverse actuele tendensen inzake beslagrecht worden besproken in het licht van de recente rechtspraak.

De vorming gaat door te Leuven op  donderdag  11 oktober 2018, te Kortrijk op Maandag 15 oktober 2018, te Hasselt op Dinsdag 23 oktober 2018 en te Brussel  op donderdag 25 oktober 2018. Voor meer info: Themis

Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Lire la suite
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”
Lire la suite
Social elections 2020 - just around the corner
Lire la suite