In het kader van de Themis vorming ‘insolventie en beslag’ geeft Rubben Lindemans een presentatie over “Actuele ontwikkelingen en tendensen inzake beslagrecht”

Het beslagrecht is relatief gespaard gebleven van de recente door de Minister van Justitie aangevatte hervormingen van het basisrecht. Dit betekent niet dat het beslagrecht de voorbije jaren heeft stilgestaan; het is immers bij uitstek een rechtstak die via en door de rechtspraak wordt ontwikkeld. Tijdens de uiteenzetting zullen diverse actuele tendensen inzake beslagrecht worden besproken in het licht van de recente rechtspraak.

De vorming gaat door te Leuven op  donderdag  11 oktober 2018, te Kortrijk op Maandag 15 oktober 2018, te Hasselt op Dinsdag 23 oktober 2018 en te Brussel  op donderdag 25 oktober 2018. Voor meer info: Themis

Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide
Racine Brussels is the exclusive contributor to The Legal 500: Construction (2nd edition) Country Comparative Guide
Read more
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide
Racine Brussels is again the exclusive contributor to The Legal 500: Mergers & Acquisitions (3rd edition) Country Comparative Guide
Read more
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Read more