Racine proudly sponsors the second Re-Art project

Racine proudly sponsors the second Re-Art project (www.re-art2.com) “Entrepreneurs & Artists joining forces for Kids” please come and support the project on the Auction of the artworks on 12 October 2017. The proceeds go to 2 charities: child cancer fund ‘Alexine Clarisse’ and the dog training center for sick children ‘Canis Fidelis’.

Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Lire la suite
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”
Lire la suite
Social elections 2020 - just around the corner
Lire la suite