Stijn CLAEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie

Stijn CALEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie in Brussel (ING Marnix) over "Het niet concurrentiebeding in franchiseovereenkomsten: wat kan en wat zijn de grenzen? Hoe verhouden dergelijke bedingen zich tot exclusiviteitsverbintenissen. Is een niet-concurrentiebeding wel nodig, of zijn er minder verregaande maatregelen mogelijk zoals een niet-affiliatie beding? Hoe moet zo'n beding verantwoord worden? Is het beding een geschikte tool om ex-franchisenemers uit te schakelen? We gaan dieper in op de (recente) cassatierechtspraak ter zake en bekijken of deze een invloed heeft op het klassieke niet-concurrentiebeding zoals we dit terugvinden in de klassieke franchiseovereenkomst".

Meer informatie op http://www.fbf-bff.be/agenda-et-evenements/

Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Rubben LINDEMANS geeft een uiteenzetting over actualia beslag- en insolventierecht op 18 mei 2019
Lire la suite
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Racine assists on the sale of the Aloft Brussels Schuman hotel
Lire la suite
RACINE RECOMMENDED IN THE LEGAL 500 EMEA 2019 GUIDE
Racine Brussels is proud of its recognition in the 2019 Legal 500 guide. Three of our practices have again been recommended
Lire la suite