Stijn CLAEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie

Stijn CALEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie in Brussel (ING Marnix) over "Het niet concurrentiebeding in franchiseovereenkomsten: wat kan en wat zijn de grenzen? Hoe verhouden dergelijke bedingen zich tot exclusiviteitsverbintenissen. Is een niet-concurrentiebeding wel nodig, of zijn er minder verregaande maatregelen mogelijk zoals een niet-affiliatie beding? Hoe moet zo'n beding verantwoord worden? Is het beding een geschikte tool om ex-franchisenemers uit te schakelen? We gaan dieper in op de (recente) cassatierechtspraak ter zake en bekijken of deze een invloed heeft op het klassieke niet-concurrentiebeding zoals we dit terugvinden in de klassieke franchiseovereenkomst".

Meer informatie op http://www.fbf-bff.be/agenda-et-evenements/

Social elections 2020 - just around the corner
Leer más
Het verlies van een kans en het beschikkingsbeginsel
Leer más
Joan DUBAERE aangesteld als gerechtsmandataris voor AVIAPARTNER OSTEND
Leer más