Stijn CLAEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie

Stijn CALEYS spreekt op 8 november 2016 op de Dag van de Experts Belgische Franchise Federatie in Brussel (ING Marnix) over "Het niet concurrentiebeding in franchiseovereenkomsten: wat kan en wat zijn de grenzen? Hoe verhouden dergelijke bedingen zich tot exclusiviteitsverbintenissen. Is een niet-concurrentiebeding wel nodig, of zijn er minder verregaande maatregelen mogelijk zoals een niet-affiliatie beding? Hoe moet zo'n beding verantwoord worden? Is het beding een geschikte tool om ex-franchisenemers uit te schakelen? We gaan dieper in op de (recente) cassatierechtspraak ter zake en bekijken of deze een invloed heeft op het klassieke niet-concurrentiebeding zoals we dit terugvinden in de klassieke franchiseovereenkomst".

Meer informatie op http://www.fbf-bff.be/agenda-et-evenements/

Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Read more
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”
Read more
Social elections 2020 - just around the corner
Read more