Septembre 2016, Media Planet, interview Stijn Claeys "Pourquoi inclure ses distributeurs dans sa stratégie e-commerce?"
/documents/graphics/interview-stijn-claeys.pdf

Rubben LINDEMANS spreekt op studiedag Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders
Lire la suite
Op 31 januari 2019 geeft Bram TOLLET een presentatie op het congres “Bouwfouten, aansprakelijkheid en praktische gevolgen bij een overheidsopdracht”
Lire la suite
Social elections 2020 - just around the corner
Lire la suite