Publications

07.02.2016
Nieuwsbrief Overheidsopdrachten - februari 2016

Read more

01.10.2014
Matthias Valkeniers schreef een noot bij het arrest nr. 220.351 van 20 juli 2012 van de Raad van State over de voorwaarden gekoppeld aan de vergunningverlening voor vaste of reizende drankslijterijen.

Read more

20.08.2014
Matthias VALKENIERS schrijft noot bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie over de impact op de herstelvordering van het verstrijken van de redelijke termijn in (stedenbouw)strafzaken

Read more

Events

26.02.2016
Jean-Paul VAN DE WALLE geeft op 27 februari 2016 een franstalig gastcollege aan de Facultés Universitaires Saint-Louis over “Draagmoederschap: enkele beschouwingen vanuit juridisch en ethisch standpunt”

Read more

25.09.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 25 september 2015 op studiedag overheidsopdrachten MD Seminars.

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op een studiedag georganiseerd door M&D SEMINARS over “Uitvoeringsperikelen bij onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten”.

Read more

News

15.07.2016
De Nationale Bank van België (NBB) kondigt via een bericht in het Belgisch Staatsblad van 15 juli 2016 aan dat er op de website van de Balanscentrale een nieuwe versie beschikbaar is van de ...

Read more

08.07.2016
Bij een gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord wordt een herstel- of betalingsplan opgesteld, dat in een opschorting van de schulden van een onderneming kan voorzien om de onderneming te ...

Read more

05.07.2016
De panoramavrijheid wordt ingevoerd in het Belgische auteursrecht. Dat betekent dat de auteur of rechthebbende zich niet langer kan verzetten tegen een reproductie van zijn werk dat zich in het ...

Read more