Publications

07.02.2016
Nieuwsbrief Overheidsopdrachten - februari 2016

Read more

01.10.2014
Matthias Valkeniers schreef een noot bij het arrest nr. 220.351 van 20 juli 2012 van de Raad van State over de voorwaarden gekoppeld aan de vergunningverlening voor vaste of reizende drankslijterijen.

Read more

20.08.2014
Matthias VALKENIERS schrijft noot bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie over de impact op de herstelvordering van het verstrijken van de redelijke termijn in (stedenbouw)strafzaken

Read more

Events

26.02.2016
Jean-Paul VAN DE WALLE geeft op 27 februari 2016 een franstalig gastcollege aan de Facultés Universitaires Saint-Louis over “Draagmoederschap: enkele beschouwingen vanuit juridisch en ethisch standpunt”

Read more

25.09.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 25 september 2015 op studiedag overheidsopdrachten MD Seminars.

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op een studiedag georganiseerd door M&D SEMINARS over “Uitvoeringsperikelen bij onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten”.

Read more

News

15.06.2016
Werklozen hebben tijdens de eerste 6 maanden van hun primaire arbeidsongeschiktheid recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering waarvan het bedrag gelijk was aan hun vroegere werkloosheidsuitkering. ...

Read more

15.06.2016
Vanaf 1 juni 2016 wordt de aanmoedigingspremie bij een landingsbaan in de Vlaamse private sociale profitsector enkel nog toegekend indien men werkt in een 'zorggerelateerd beroep'. Bovendien worden ...

Read more

10.06.2016
De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken legt de bevoegdheid voor de overheidsopdrachten integraal bij de ordonnateurs. De gecentraliseerde en gedecentraliseerde ordonnateurs krijgen dezelfde ...

Read more