Publications

07.02.2016
Nieuwsbrief Overheidsopdrachten - februari 2016

Read more

01.10.2014
Matthias Valkeniers schreef een noot bij het arrest nr. 220.351 van 20 juli 2012 van de Raad van State over de voorwaarden gekoppeld aan de vergunningverlening voor vaste of reizende drankslijterijen.

Read more

20.08.2014
Matthias VALKENIERS schrijft noot bij de recente rechtspraak van het Hof van Cassatie over de impact op de herstelvordering van het verstrijken van de redelijke termijn in (stedenbouw)strafzaken

Read more

Events

26.02.2016
Jean-Paul VAN DE WALLE geeft op 27 februari 2016 een franstalig gastcollege aan de Facultés Universitaires Saint-Louis over “Draagmoederschap: enkele beschouwingen vanuit juridisch en ethisch standpunt”

Read more

25.09.2015
Isabelle Cooreman spreekt op 25 september 2015 op studiedag overheidsopdrachten MD Seminars.

Read more

02.03.2015
Isabelle COOREMAN spreekt op een studiedag georganiseerd door M&D SEMINARS over “Uitvoeringsperikelen bij onderaanneming in het kader van overheidsopdrachten”.

Read more

News

07.09.2016
Gemeenten die nog subsidies willen krijgen voor lokaal woonbeleid, moeten vanaf nu werk maken van 'het ondersteunen van de lokale private huurmarkt'. Het huidige, aangepaste subsidieregime wordt ...

Read more

07.09.2016
De NMBS, Infrabel en HR Rail (de personeelsafdeling van NMBS en Infrabel) moeten efficiënter gaan werken. Met moderne overlegstructuren, aandacht voor besparingen en aangepaste investeringen, een ...

Read more

29.08.2016
De Vlaamse regering wil dat alle huurwoningen en kamers vanaf 2020 voorzien zijn van dubbelglas. Zo niet, levert dat strafpunten op bij een woonkwaliteitsonderzoek. Dubbelglasnorm. De wooninspecteur ...

Read more