Publicaties

20.10.2016
Media Planet septembre 2016 : dossier RETAIL avec la participation de Stijn CLAEYS

Lees meer

20.10.2016
Septembre 2016, Media Planet, interview Stijn CLAEYS

Lees meer

07.02.2016
Nieuwsbrief Overheidsopdrachten - februari 2016

Lees meer

Events

20.09.2017
Op 12 en 14 september 2017 bespreekt Mr Joan Dubaere de impact en gevolgen van de nieuwe insolventiewetgeving op een seminarie georganiseerd door Kennisateliers.

Lees meer

20.09.2017
Op 24 oktober 2017 zal Mr Rubben Lindemans een seminarie geven georganiseerd door die Keure en de Conferentie van Vlaamse Gerechtsdeurwaarders waarin de gevolgen van een collectieve insolventieprocedure op het individuele recht van tenuitvoerlegging van een schuldeiser worden besproken.

Lees meer

21.10.2016
Bert DEHANDSCHUTTER and STIJN CLAEYS speak at the Spanish Fashion Days on October 20th, 2016 in Brussels.

Lees meer

Nieuws

20.09.2017
Op 11 september 2017 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet houdende invoeging van het Boek XX “Insolventie van ondernemingen” in het Wetboek van economisch recht.

Lees meer

31.08.2017
De gemeenten in het Brussels gewest kunnen soepeler tewerk gaan bij hun overheidsopdrachten. Het college van burgemeester en schepenen kan vaker zelf de gunningswijze kiezen. En het college kan de ...

Lees meer

29.08.2017
De Vlaamse regering versnelt de procedure voor de planning, programmatie en realisatie van sociale woonprojecten, woonprojecten met een sociaal karakter, woonprojecten voor een bescheiden woonaanbod, ...

Lees meer